Vòng5SPL-S2,QuốcAnQuốcMichelvsHATSàiGòn:Sóngở…đáysông

H.A.T Sài Gòn đã khép lại giai đoạn 1 với những tiếng thở dài. Trước mắt họ đã là “ngọn núi” cũng là ứng cử viên vô địch Quốc An Quốc Michel.