Sông Lam Nghệ An “tiên phong”, ra mắt cửa hàng trực tuyến đầu tiên của bóng đá Việt Nam

Sông Lam Nghệ An “tiên phong”, ra mắt cửa hàng trực tuyến đầu tiên của bóng đá Việt Nam

SLNA đã có những sự thay đổi mạnh mẽ ở đầu mùa giải 2022, từ logo đội bóng, cách làm truyền thông đế