Những điều “đặc biệt” tại giải U19 Quốc gia 2020 (kỳ 3): Tin được không những công ty dữ liệu thể thao?

Những điều “đặc biệt” tại giải U19 Quốc gia 2020 (kỳ 3): Tin được không những công ty dữ liệu thể thao?

Nghề “thu thập dữ liệu”Ở VCK U19 Quốc gia 2019 diễn ra hồi tháng 3/2019 tại Pleiku, Gia Lai, trên cá