TuấnHưngtỏasáng,HATlênngôithuyếtphụcởgiảitứhùngtừthiện

Màn trình diễn chói sáng của ca sỹ Tuấn Hưng đã giúp HAT lên ngôi thuyết phục ở Giải tứ hùng từ thiện do Đại sứ quán Đức tại Việt Nam tổ chức.