FCFivegiaohữuvớiFCCựusinhviênTPHCM,ủnghộđồngbàomiềnnúiphíaBắc

Chiều ngày 8/9/2017, tại sân tập Mỹ Đình, Hà Nội, FC Five có trận đấu giao hữu với FC Cựu sinh viên TP Hồ Chí Minh, ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc.