Ủy ban vận động World Cup AFF cam kết làm việc thường xuyên với Ban thư ký Asean

Ủy ban vận động World Cup AFF cam kết làm việc thường xuyên với Ban thư ký Asean

Chủ tịch AFF, Thiếu tướng Khiev Sameth cho biết cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFF vừa qua đã dành một