Atletico Madrid vs Spaniards Đầu tiên: Wu Lei thay thế Flyx PK Domas Bolagila Online

Atletico Madrid vs Spaniard Đầu tiên: Wu Lei là viết tắt của Felix PK Domas [Bolagila Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 17 tháng 4: Thời gian hôm nay 22:15, vòng 32, hai bên đã công bố sự xuất hiện của trò chơi này