ACGPlus–“Bóngđákhôngchỉlàđábóng”

Không giành được vé lên hạng, sau HL2-S2 ACG Plus ngay lập tức bắt tay vào làm lại để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục giải hạng Nhì 2020. Không đao to búa lớn, họ là ẩn số khó nắm bắt nhất.